Zawiadomienie o zebraniu Członków Koła Wrocławskiego TPBA (07.03.2015)
Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714

Szanowni Członkowie Koła Wrocławskiego TPBA!

Zarząd Koła Wrocławskiego serdecznie zaprasza na Zebranie Członków Koła, które odbędzie się w dniu 7 marca 2015 (sobota) w Schronisku św. Brata Alberta dla Mężczyzn przy ul. bp. Bogedaina 5 we Wrocławiu. Początek zebrania o godz. 10:00. Potrzeba odbycia spotkania wynika z konieczności wyboru nowych delegatów na sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Ogólne Towarzystwa, które odbędzie się 25 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu…

Czytaj więcej…
 
Wielki Post 2015 w Schronisku na Tarnogaju

Rozpoczęliśmy Wielki PostMszę świętą w środę popielcową w naszym Schronisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn we Wrocławiu-Tarnogaju odprawił ks. proboszcz Aleksander Jasiczek. W każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 19:00 odbywać się będzie nabożeństwo drogi krzyżowej, które prowadzić będą nasi przyjaciele ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym "Wieczernik" oraz podopieczni, wolontariusze i pracownicy placówki. Wkrótce terminy rekolekcji wielkopostnych w poszczególnych placówkach…

 
AlfaBetaGamma.pl — twórcy monitoringu w naszej Ogrzewalni
AlfaBetaGamma.pl

Monitoring wideo w naszej Ogrzewalni (placówce interwencyjnej) zainstalował nieodpłatnie pan Igor Szewczuk, szef firmy AlfaBetaGamma.pl — dziękujemy!

 
Zapytanie ofertowe dot. szkoleń zawodowych dla uczestników projektu "Wsparcie od A do Z"

Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie od "A" do "Z" — Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta”, prowadzonego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu.

Czytaj więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 78